Over ons

SGJ Christelijke Jeugdzorg is gefuseerd met Timon, een professionele christelijke jeugdzorgaanbieder.

Beide organisaties herkennen elkaar in de wens om hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de christelijke identiteit.

Het hulpaanbod SGJ Pleegzorg en het cursusaanbod krijgt een plek in de organisatie Timon. Door deze fusie blijft het mogelijk professionele hulp te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met een christelijke levensovertuiging en nauw aan te blijven sluiten bij de (geloofs)opvoeding in de gezinnen. Hierdoor ontstaan doorlopende zorglijnen voor jongeren, ook na hun achttiende, in de vorm van kleinschalig begeleid wonen binnen een sociaal netwerk van in- of bijwonende vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

Nieuws

SGJ